โอทอป ภูมิปัญญาจันท์

พิธีเปิด 5พ.ค. 54 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณี จากโอทอปอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบเวที / ไฟ
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • พรีเซนต์เปิดงาน
  • วงจรปิด
  • พิธีกร / การแสดง
  • ถ่ายภาพ