เปิดย่านการค้าพลอยจัน

19-22 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จ.จันทบุรี

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบเวที / ไฟ
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • พรีเซนต์เปิดงาน
  • วงจรปิด
  • พิธีกร / การแสดง
  • ถ่ายภาพ