บรรยากาศงานสัมมนา “ทางเลือกการลงทุน ในภาวะเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง” วันที่ 28 ก.ค.54 ณ รร.นิวแทรเวิลลอร์จ จันทบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และนักวิเคราะห์จากช่อง Money Channel

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบเวที / ไฟ
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • ออกแบบสื่อโฆษณา
  • วงจรปิด
  • พิธีกร
  • ถ่ายภาพ