นิทรรศการ อบจ.จันทบุรี

ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการชมรม อบจ.แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี เมื่อ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา งานนี้สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ…มีเวลาเตรียมงานแค่ 4 วัน ในการจัดเตรียมเนื้อหา-ออกแบบจัดทำบอร์ดนิทรรศการ พร้อมจัดดิสเพลย์ใหม่ทั้งหมด….ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน…อีกหนึ่งความภูมิใจ by 3D WORK ค่ะ

  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • ออกแบบเนื้อหา พร้อมพิมพ์