งานแถลงข่าวการประกวดออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีครั้งที่ 4

หัวข้อ “84 พรรษาใต้ร่มพระบารมี พลอยสีเมืองจันท์” แบ่งการประกวดเป็นประเภทแบบวาดด้วยมือ แบบวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องประดับจริง และของที่ระลึก ประเภทประชาชนทั่วไป และนักศึกษา เปิดรับผลงานวันนี้ ถึง 26 ส.ค.54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โทร. 0 3936 8265

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  • พิธีกร / การแสดง
  • ถ่ายภาพ