งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

สมัยที่ 14 ประจำปี 2554 และทอร์คโชว์ บริหารแบรนด์อย่างไรไม่ให้ตัน สไตล์คุณตัน โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี

  • บริการจัดงาน
  • ออกแบบเวที / ไฟ
  • ออกแบบตกแต่งสถานที่
  • วงจรปิด
  • พิธีกร / การแสดง