งานแถลงข่าว เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12

By sysop
In November 17, 2015
Comments off
8221 Views

ผ่านไปแล้วกับงานแถลงข่าว เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12 งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดจันทบุรี

ขอบคุณ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

ที่ไว้วางใจ สามดีเวิร์ค มาตลอดครับ